" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ "

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕

www.mdu35.com

เข้าสู่หน้าหลัก       ลงนามถวายพระพร